คณะผู้บริหารฯและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมอวยพรงานปีใหม่ศูนย์ ประจำปี 2561